На основание чл.100а от Правилника на администрацията на Прокуратурата на Република България и Заповед №32/24.04.2018 година на Административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Ивайловград,

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА

процедура за подбор за заемане на 1/2 щатна бройка за длъжността „Чистач“ .

Цялата обява и общите изисквания за кандидатстване за длъжността можете да намерите ТУК!