На вниманието на всички производители на винени сортове грозде!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ивайловград съобщава на всички производители на винени сортове грозде, регистрирани в „Лозаро-винарска камара” и във връзка със стартирането на кампанията по гроздобер 2019 г., че задължителните сертификати за произход на гроздето, съгласно чл. 10 , ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки ще се изпращат по пощата чрез предварителна уговорка със служител на НАЦИОНАЛНАТА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА /НЛВК/ гр.Сливен.
За целта е необходимо всеки желаещ да получи сертификат да се свърже по телефона със Галя Георгиева –тел.за контакт:0898/557702.