УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МЕДЕН БУК, С НАЙ-ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ, ВИ СЪОБЩАВАМ, ЧЕ ПОДАДЕНОТО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КМЕТСТВО ДОЛНО ЛУКОВО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД В ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.” НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”, Е ОДОБРЕНО ЗА ФИНАНСИРАНЕ.

ПРЕДСТОИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА.

СРОКЪТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА Е 6 МЕСЕЦА.

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧВА „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ ЗА ОТДИХ В СЕЛО МЕДЕН БУК, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД”.

СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА Е 9980.60 лв.