СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на тревните площи срещу кърлежи и комари

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

Община Ивайловград съобщава, че в периода от 15.05. до 19.05.2023 г. ще се  извърши третиране срещу кърлежи и комари на следните площи:

ОБЕКТИ

1

ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКА ГРАДИНА

2

ТРЕВНИ ПЛОЩИ ПЛОЩАД „ТРАКИЯ”

3

ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ПАРАКЛИС

4

ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА КВ. 11 /В КВ. „ДРУЖБА“/

5

ТРЕВНИ ПЛОЩИ УЛ. „ПИРИН”

6

ТРЕВНИ ПЛОЩИ ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАЗАР – УЛ. „АРМИРА“ – КАРАВАНА „ЛЕБЕДА“

7

ТРЕВНИ ПЛОЩИ УПИ IV, КВ. 27 – СПОРТНА ПЛОЩАДКА

8

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В КВ. „ЛЪДЖА“:

/ЧИТАЛИЩЕТО, ПАМЕТНИКА И ВХОДА КЪМ КВ. ЛЪДЖА/

9

ТРЕВНИ ПЛОЩИ НА ВХОДА НА ГРАД ИВАЙЛОВГРАД

10

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В УПИ І, КВ. 5 В КВ. „ДРУЖБА“

/срещу кафе „Деми” – на Карадимов/

11

ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКИ СТАДИОН

12

ТРЕВНИ И ВОДНИ ПЛОЩИ ВРИШКО ДЕРЕ

13

ТРЕВНИ ПЛОЩИ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ДУПКАТА”

14

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СЛАВЕЕВО

15

ТРЕВНИ ПЛОЩИ – МЕСТНОСТ „ИЛИЕВА НИВА”

16

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.ЖЕЛЕЗИНО

17

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.КОНДОВО

18

ТРЕВНИ ПЛОЩИ В ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С.СВИРАЧИ

Обработката на площите ще се извърши с биоцид Айкън 10ск.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваният препарат и карантинен период.

При неблагоприятни метеорологични условия, дните за третиране ще бъдат променени.