На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

 

Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши третиране против кърлежи и комари на следните зелени площи:

1. Зелени площи на Градска градина
2. Зелени площи на Площада
3. Зелени площи на детска площадка – Параклис
4. Зелени площи на детска площадка кв. 11 / в кв. „Дружба”/
5. Зелени площи на зеленчуков пазар на ул. „Армира” №4 и зелени площи срещу и около каравана „Лебеда”
6. Зелени площи в УПИ ІV, кв. 27 – спортната площадка/
7. Зелени площи в кв. Лъджа /около Читалището, паметника и на входа на кв. Лъджа/
8. Зелените площи на входа на града /около спирките и стълбите/
9. Зелените площи в УПИ І, кв. 5
10. Градски стадион
11. Зелени площи покрай Вришко дере
   
12. Зелени площи на Илиева нива

 

Дезакаризация на площите от №1 до №11 ще се извърши на 26.04 и  27.04.2018 г. Повторно третиране ще се извърши на 03 и 04.09.2018 г.

Третиране против комари ще се извърши на 26 април, зелени площи покрай Вришко дере за имаго на комари,  а след 20:00 часа ще се извърши третиране на зелените площи с топъл аерозол против комари.

Дезакаризация на площите в местността ,,Илиева нива’’ (№12), ще се извърши еднократно на 31.05.2018 г.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваните препарати и 24-часовия карантинен период.

Цялата Наредба можете да прочетете ТУК.