СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на зелените площи против кърлежи

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo. 

Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши третиране против кърлежи на следните зелени площи:

ОБЕКТИ Дезакаризация

кв. м

1 Градска градина 3980
2 Площада 1800
3 Детска площадка Параклис 3400
4 Детска площадка кв.11

/в кв „Дружба“/

940
5 Зеленчуков пазар

ул. “Армира“-каравана “Лебеда“

615
6 УПИ IV, кв. 27 – спортна площадка 2690
7 Кв. “Лъджа“

читалището, паметника и входа

1553
8 На входа на града 3222
9 УПИ І, кв. 5 1200
10 Градски стадион 12600
12 ЗМ „Дупката” 9500

Дезакаризация на площите ще се извърши на 19.09.2019 г. и 20.09.2019 г.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваните препарати и 24-часовия карантинен период.