СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на зелените площи против комари, кърлежи и други

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

 Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши третиране против кърлежи и комари на следните зелени площи:

ОБЕКТИ Дезинсекция

кв. м

Топ.аерозол

кв. м

1 Градска градина 3980 3980
2 Площада 1800 1800
3 Детска площадка Параклис 3400 3400
4 Детска площадка кв.11

/в кв „Дружба“/

940 940
5 Зеленчуков пазар

ул. “Армира“-каравана “Лебеда“

615 615
6 УПИ IV, кв. 27 – спортна площадка 2690 2690
7 Кв. “Лъджа“

читалището, паметника и входа

1553 1553
8 На входа на града 3222 3222
9 УПИ І, кв. 5 1200 1200
10 Градски стадион 12600 12600
11 Вришко дере 36500
12 ЗМ „Дупката” 9500
13 Тревни площи в местност „Илиева нива” 9500

Дезакаризация на площите от №1 до №12 ще се извърши на 10.05 и 11.05.2019г. Повторно третиране ще се извърши през м. септември 2019 г.

Третиране против комари ще се извърши в началото на месец юни, зелени площи покрай Вришко дере за имаго на комари, а след 20:00 часа ще се извърши третиране на зелените площи с топъл аерозол против комари.

Дезакаризация на площите в местността ,,Илиева нива” (№13), ще се извърши еднократно на 31.05.2019 г.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваните препарати и 24-часовия карантинен период.

Цялата Наредба можете да прочетете ТУК.