Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект в с. Одринци – ЕКАТТЕ 53 429, община Ивайловград, Хасково