УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МЕДЕН БУК, ИМАМ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ СЪОБЩЯ, ЧЕ КМЕТСТВО ДОЛНО ЛУКОВО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Е ВХОДИРАЛО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.” НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”. ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧВА „ПОЧИСТВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ ЗА ОТДИХ В СЕЛО МЕДЕН БУК, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД”. СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА Е 9980.60 лв.

СЛЕД ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТРАНА НА МОСВ, ЩЕ БЪДЕТЕ СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМЕНИ ЗА РЕЗУЛТАТА!