Община Ивайловград напомня на всички животновъди с регистрирани животновъдни обекти, които имат разпределени на основание чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанските 2015/2016 г., 2016/2017 г. и 2017/2018 г. и които не са си представили копия на договорите за потвърждаване на „правни основания”, следва в срок до 30.04.2018 г. да ги представят в Общинска служба „Земеделие”-Ивайловград – телефон за контакти: 03661/6325