Съобщение за постъпило заявление от „ЕКО ФИШ И КО“ ЕООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване с аквакултурни дейности на язовир Ивайловград