СЪОБЩЕНИЕ ДО ШУКРЮ МЮМЮН АЛИ

Съобщение до Шукрю Мюмюн Али

Дата на публикуване на съобщението: 01.12.2023 г.

Дирекция ”АПИОЧР” при Община Ивайловград съобщава на Шукрю Мюмюн Али от с. Конници, че следва да се яви в сградата на Община Ивайловград, в стая 211 за връчване на Заповед №522/01.12.2023 г. на Кмета на община Ивайловград.