СЪОБЩЕНИЕ

до „Фриго-Макс“ ЕООД, гр. София, Ж. К. „Младост-4“, бл. 417, вх. 1, ет. 4, ап. 13 с управител Тодор Димитров Каралиев

 

В 10 дневен срок, считано от 09.12.2023 г., следва да се явите в Община Ивайловград, ет. 2, стая №211, за да Ви бъде връчено писмо с изх. рег. №30-00-616/13.11.2023 г.