Вчера /20.03.2018 г./ в малката зала на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград се проведе съвместна среща с Кмета на Община Ивайловград – Диана Овчарова и Управителните съвети на Сдруженията на собствениците и самите собственици от жилищни сгради, за които е отворена процедура за подаване на проектни предложения за участие по програма за повишаване на енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“.
Присъстваха представители на Сдружението на собствениците и собствениците на жилищните сгради от съответните адресите:
 
/Адресите на сградите са подредени в произволен ред/
 
Ул. Армира № 1
Ул. Армира № 3
Ул. Армира № 10
Ул. България № 44
Ул. България № 46
Ул. България № 67
Ул. Гео Милев № 7
Ул. Пирин № 19
Ул. Васил Левски № 4А
Ул. 8-ми март № 2
Ул. Христо Ботев № 6
Ул. Иван Вазов № 4
Ул. Капитан Петко Войвода № 10
Ул. Александър Стамболийски № 6
Ул. Пейо Яворов № 2
Ул. Княз Борис I №2
 
На срещата бяха обсъдени темите относно предоставянето на подкрепа за енергийната ефективност за интелигентното енергийно управление.
Кмета на община Ивайловград запозна присъстващите с :
  • Критериите, необходими за изпълняването на ремонтните дейности по определена жилищна сграда;
  • Процесите, през които се преминава по време на изпълнението на програмата;
  • Сумите, необходими за реализация на проекта.
 
/ Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 200 000 лева.
 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект НЕ може да надхвърля 1 200 000 лева./
 
 
Индикативен краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата:
31.08.2018 г.