СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград  уведомява всички заинтересовани фирми, че приема оферти за осигуряване на ученически шкафчета за учениците от І до VІІ клас.

Всички оферти се приемат всеки работен ден в канцеларията на завеждащия АТС на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград до 17:00 ч. на  21.11.2018 г.

 

Александра Хорозова – Директор на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград