Одобриха списъка на иновативните училища в България. Едно от тях е в нашата Община.

„Искам да поздравя училищното ръководство и колектива за успеха.“ – сподели кметът на община Ивайловград, Диана Овчарова.

В списъка за учебната 2019/2020 година, одобрен от Правителството, с Решение №479 от 5 август 2019 година, под № 373 от общо 395 учебни заведения е и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Свирачи.

Иновациите, които са предложение от училищния колектив са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението и учебния материал, организиране по нов и по-усъвършенстван начин на управлението на процесите, използване на нови методи на преподаване и въвеждането на нови технологии, както и широко ангажиране на семействата и местната общност.

Описаните иновативни процеси в училищния проект ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички участниците в образователния процес, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг.
Определени са целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. В подкрепа на иновативните процеси в училището и учениците ще се включат психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.