Националното преброяване на населението на Република България и на жилищния фонд, което е задължително за всеки, започна от 0:00 часа на 7 септември и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 г.
Това може да се осъществи по два начина:
– чрез попълване на електронна преброителна карта, достъпна на интернет адрес https://census2021.bg/
– от 8:00 часа на 18 септември до 20:00 часа на 3 октомври, с посещение на жилищата и домакинствата от преброители.
Община Ивайловград призовава всички жители да участват в националното преброяване и да съдействат за успешното му приключване в срок.