В Деня на родилната помощ стартира процедурата за кандидатстването на двойки с репродуктивни проблеми от кампанията „За повече деца в България.“

От 21 януари е отворена процедурата за кандидатстване на двойки от хасковска област за финансиране на инвитро процедури. Датата е избрана символично, с пожелание да донесе късмет на двойките и още догодина да празнуват Бабинден със своите акушерки.

Благородната кауза „За повече деца в България“ се провежда за трета поредна година в партньорство на областния управител на Хасково и Фондация „Искам бебе“ и се утвърждава като традиция за областта.

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова благодари на десетките ученици и техните учители, и на стотиците жители на областта, благодарение на които,по време на Благотворителните коледни инциативи, тази година за каузата „За повече деца в България“ бяха събрани 9 313 лв.
Община Ивайловград също се включи в Благотворителния коледен базар на област Хасково през месец декември.

Условията за кандидатстване на двойките за ин-витро процедури са регламентирани в документи, уточнени между двете страни. Те са публикувани на сайта на Фондацията www.iskambebe.bg. От там могат да бъдат взети формите за попълване, а готовите формуляри се изпращат на електронен адрес: haskovo@iskambebe.bg до 21 февруари, включително. Изборът на двете двойки ще се извърши в Хасково на 04.03.2020 г. в присъствието на нотариус, представител на фондация „Искам бебе“ и представител Областна администрация Хасково. Избраните семейства ще разделят по 4500 лв., а останалите 313 лв. се прехвърлят за следващата година.
За допълнителна информация можете да се свържете с координатора на „Искам бебе“ за кампанията – Валентина Иванова, от 10.00 до 17.00 часа в делнични дни, тел: 0892 475 790.
#ИскамБебе #ОбластХасково #ЗаПовечеДеца

Кандидатстващите двойки трябва да отговарят на следните критерии, определени от „Искам бебе“:
– Кандидатстващата двойка да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на област Хасково за последните две години, преди датата на кандидатстване по съвместната инициатива на Областна администрация Хасково и Фондация „Искам бебе” – „За повече деца в България“.
– Кандидатите да не са поставени под запрещение, както и не са в кръвно родство по права линия или по съребрена линия до четвърта степен помежду си.
– Възраст на жената: от 20 г. до 43 г. ако извършва процедура със собствен генетичен материал и до 45 г. с донорски генетичен материал
– Налице е доказана причина за стерилитет – тубарен фактор, намален брой сперматозоиди и др. доказани с медицински документи
– Двойката е кандидатствала и изчерпала четири ин витро процедури, финансирани от държавата чрез Център за асистирана репродукция (ЦАР);
– Двойката не подлежи на финансиране от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР)