През изминалия месец Община Ивайловград раздаде xpaнитeлни пpoдyĸти на 24 лица, пpeдocтaвeни oт Министерството на труда и социалната политика и Български червен кръст, зa xopaтa в зaтpyднeнo coциaлнo пoлoжeниe в cитyaциятa, пpeдизвиĸaнa oт пaндeмиятa нa СОVІD-19.

В момента стартира второ, допълнително раздаване на хранителни продукти, на лица, идентифицирани като нуждаещите се (хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация) от териториалните поделения на АСП и от кметовете и кметските наместници по населените места.

До 29 май ще бъдат раздадени пакети с хранителни продукти, около 30 кг, на 155 лица от гр. Ивайловград и селата Белополяне, Белополци, Ботурче, Бял градец, Глумово, Гугутка, Долно Луково, Драбишна, Казак, Камилски дол, Кобилино, Конници, Костилково, Меден бук, Ленско, Орешино, Плевун, Планинец, Покрован, Попско, Розино, Свирачи, Славеево, Хухла, Черни рид, Черничино, Чучулига.