В изпълнение на т. 8.1. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета Ви уведомяваме, че 07.07.2022 г. стартират дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета от екип осигурен от Община Ивайловград.

Във връзка с гореизложеното приканваме всички, които желаят да се включат в акцията, която е на доброволен принцип.

Начален час – 06.00 часа пред сградата на Общинска администрация.