Сформираните мобилни екипи за посещения в населени места без постоянно полицейско присъствие, с участието на служители от отделите „Криминална полиция” и „Охранителна полиция” и районните управления, продължават по график да реализират срещи с жители на населените места и представители на местната власт, по време на които могат да бъдат поставени актуални проблеми и да бъдат подавани сигнали за престъпления или различни нарушения.

В община Ивайловград е получен график за посещение в малките и отдалечените населени места на територията, обслужвана от РУ – Ивайловград през 2018 г., както следва:

  • За кместство с. Плевун – срещата ще се проведе на 27.08.2019 г. от 11:00 ч.
  • За кметство с. Кондово – срещата ще се проведе на 27.08.2019 г. от 13:00 ч.