На 24 ноември, се проведе спортен празник „Мама, татко и аз”. Мероприятието е по проект „Заедно сме по-добри” BG05M2OP001-3.001-0017.

Деца от ДГ Ивайловград, ДГ с.Железино и нейният клон в с.Белополци, и техните родители се включиха в интересни игри, подготвени от аниматор, като целта на мероприятието бе всички заедно да прекарат един забавен ден! 
Игрите се превърнаха в истинско забавление с много вълнения, както за малките, така и за големите, които показаха не само бързина, сръчност, съобразителност, но и умение за работа в екип! За своите усилия в спортния празник, всички участващи получиха най-различни награди.
Спортният празник „Мама, татко и аз” е поредната дейност, която се осъществява за децата по проект „Заедно сме по-добри”. През летните месеци бяха организирани две зелени училища в Златоград и Чепеларе, и две сини училища в Китен, в които отново родители и деца имаха възможността да прекарат време заедно и да научат нови и интересни неща.
По проекта се организираха и еднодневни екскурзии до Антична вила „Армира”, местност Илиева нива, Защитена местност „Дупката” и с. Плевун.