За да видите споразуменията, моля копирайте и отворете следния линк:

https://drive.google.com/open?id=1yD0WFdtnVWjCW-q0rRFYMe86vsG4roBk