Списък на подалите заявления, одобрени кандидати по направление 1 и 2 и списък на резервни кандидати