СПИСЪК НА ПОДАЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

 

Име, презиме, фамилия
1. Венетка Христова Иванова
2. Фанка Иванова Чилингирова
3. Дафинка Ангелова Райкова
4. Таня Гинева Атанасова
5. Ангелина Стоева Желязкова
6. Елена Владиславовна Граматикова
7. Десислава Младенова Митрева
8. Ночка Василева Христова
9. Здравка Николова Атанасова
10. Недялка Боянова Чакърова
11. Румяна Христова Славилова
12. Валентина Атанасова Стоилова
13. Марияна Димитрова Гайдарова
14. Таня Костадинова Георгиева
15. Цветина Георгиева Русева
16. Фанка Асенова Кузманова
17. Костадинка Колева Димитрова
18. Цвета Ангелова Самарджиева
19. Зоя Павлова Маркова
20. Иванка Тодорова Спасова

 

Забележка: Лицето Десислава Младенова Митрева не се яви на интервюто.

 

СПИСЪК

 на одобрените кандидати по направление 1 – Патронажната грижа в Община Ивайловград

 

 

Име, презиме, фамилия Длъжност
1. Зоя Павлова Маркова социален работник
2. Ангелина Стоева Желязкова организатор социални дейности
3. Румяна Христова Славилова работник доставка по домовете
4. Фанка Иванова Чилингирова социален асистент
5. Венетка Христова Иванова медицинска сестра

 

Приложение 3

 

СПИСЪК

 на одобрените кандидати по направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности (ДСХ и ДЦДУ)

 

 

Име, презиме, фамилия Социални услуги, делегирани от държавата дейност Длъжност
1. Фанка Асенова Кузманова ДЦДУ хигиенист
2. Цвета Ангелова Самарджиева ДЦДУ хигиенист
3. Марияна Димитрова Гайдарова ДЦДУ хигиенист
4. Елена Владиславовна Граматикова ДСХ санитар
5. Здравка Николова Атанасова ДСХ санитар
6. Ночка Василева Христова ДСХ санитар
7. Иванка Тодорова Спасова ДСХ санитар
8. Костадинка Колева Димитрова ДСХ хигиенист

  

Приложение 4

СПИСЪК на резервни кандидати

 

Име, презиме, фамилия
1. Дафинка Ангелова Райкова
2. Таня Гинева Атанасова
3. Недялка Боянова Чакърова
4. Валентина Атанасова Стоилова
5. Таня Костадинова Георгиева
6. Цветина Георгиева Русева