Преброители

 1. Иванка Кирова Иванова
 2. Людмила Таскова Димитрова
 3. Юлиян Любенов Стоянов
 4. Албена Иванова Рускова
 5. Елисавета Василева Палова
 6. София Мирчева Костова
 7. Будинка Генчева Коларова
 8. Александър Енчев Самарджиев
 9. Зоя Иванова Петрова
 10. Георги Димитров Марков
 11. Хасан Мустафа Рамаданолу

с. Коннници

 1.  Димитрина Милкова Колева

с. Плевун

 1. Елена Васкова Ставрева с. Железино
 2. Соня Иванова Абаджиева с. Железино
 3. Ахмед Ахмед Адем с. Кобилино
 4. 17. Дарина Димитрова Димитрова

с. Драбишна

 1. 18. Ахмед Мустафа Юсеин с. Попско
 2. 19. Марин Каменов Пачев с. Хухла
 3. Стиляна Ясенова Жекова с. Славеево
 1. Красимир Бисеров Асенов с. Кондово
 2. Съби Альошев Башев с. Бялградец
 3. Стела Бонева Йорданова с. Черни рид
 4. Шюкрие Реджеб Исмаил с. Белополци
 5. Христина Асенова Кюпекчиева с. Долно Луково
 6. Атанас Христов Власакиев с. Камилски дол
 7. Анка Асенова Юлиянова с. Гугутка
 8. Иванка Костадинова Бакалова с.Покрован
 9. Зоя Миткова Хасан с. Планинец
 10. Дафинка Милчева Райкова с.Орешино
 11. Марийка Георгиева Гайдарова с.Свирачи
 12. Стоян Юриев Стоянов с. Гугутка