Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Ивайловград с мандат януари 2024 – 2028 г.

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели Автобиография и мотивационно писмо на Антоанета Русева Автобиография и мотивационно писмо на Людмила Димитрова Автобиография и мотивационно писмо на Мария Христова Автобиография и мотивационно писмо на Христина Георгиева