На 22 юни 2018 г., община Ивайловград започна изпълнението на проект „Развитие на социалното предприемачество” на стойност 391 087.65 лв., безвъзмездна финансова помощ. Тук не става въпрос за поредния проект, който осигурява временно някакви услуги за възрастни хора, а за устойчив модел при използването на евросредства и надграждане.

Проектът „Развитие на социалното предприемачество в Ивайловград“ дава възможност да бъде изградено ново общинско социално предприятие, като осигурява първоначалния капитал и парите необходими за неговото безпроблемно функциониране.

Това е работещ механизъм, който е устойчив модел за достъп до заетост и подкрепа за социалното включване на уязвими групи в Ивайловград, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция. Проектът има няколко ключови социално-икономически цели: да предостави повече социални и здравни услуги за хора в неравностойно положение, да оптимизира социалните разходи на общината, да осигури нови работни места и да се пребори със социалната изолация на жители в общината.

Създаде се нова кухня, обзаведена със средства по проекта, с най-съвременно, професионално кухненско обзавеждане: конвектомати, абсорбатори, хладилни камери, съдомиялни, стерилизатори, кухненски роботи – всичко това, за да се улесни приготвянето на големия обем храна. Вече са назначени 32 човека, които посещават 51 населени места, труднодостъпни, разпокъсани, разположени на площ 870 кв. км.

Новосъздаденото общинско предприятие увеличи броя на потребителите, които от 68 днес са 247, а до края на годината достъп до услугите на домашния социален патронаж и кетъринг ще имат над 300 потребители от общината – предимно възрастни самотни хора в селата, разчитащи основно на грижите и отговорността на местната власт.