СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИТЕ В „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА” /ЦППУСВОДС/:

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград уведомява всички жители, че е обявен   ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИТЕ в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или […]

повече информация

Уведомление до всички жители

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград уведомява всички жители, че: Заявления от кандидат-потребителите на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен помощник” ще се приемат в Общинска администрация – […]

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА’’

Уважаеми жители на община Ивайловград,  Уведомявам ви, че от 09.12.2015 г. стартира Проект № BG05M9ОP001-2.002-0099–C001 „Социална подкрепа в домашна среда”, предвиждащ създаването на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда”, гр. Ивайловград, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”. Общата цел на проекта е да […]

повече информация