Започва проект „Помощ и подкрепа“

О Б Я В А Община Ивайловград  стартира на  01.02.2013 г. изпълнение на Проект ”Помощ и подкрепа”, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е  239 825,30 лв. Продължителността на проекта е 16 месеца. Териториалният обхват на реализация […]

повече информация

КМЕТЪТ ВРЪЧИ ДОГОВОРИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА’’

След проведено интервю на 22.02.2016 г.  днес, кметът на община Ивайловград  Диана Овчарова връчи договорите на класираните кандидати, подали заявления за заемане на длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда’’ по проект „Социална подкрепа в домашна среда’’, „Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ […]

повече информация

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА“

На 17.03.2016 г. от 12.00 часа в малката зала на НЧ ”Пробуда – 1914” Ивайловград се проведе встъпителна пресконференция по повод стартирането на проект „Социална подкрепа в домашна среда“. Проектът „Социална подкрепа в домашна среда” с бенефициент Община Ивайловград се осъществява по договор BG05M9OO001-2.002-0099-С001, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OO001-2.002 “Независим живот”, с финансовата […]

повече информация

ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ДОМА И ОБЩНОСТТА

Община Ивайловград вече десети поред месец успешно реализира дейности по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална...

повече информация

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ДОМА И ОБЩНОСТТА

Община Ивайловград вече пети поред месец успешно реализира дейности по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, подписан на 09.12.2015 г. В предвид на кратките срокове по реализиране на дейностите по Проекта, през месец декември бе сформиран […]

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема “Независим живот” BG05M9OP001-2.002, по Проект „Социална подкрепа в домашна среда”, договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001 и оглед осигуряване на по-голяма публичност, прозрачност и по-добра информираност на потенциалните потребители на социалните услуги, които ще бъдат предоставяни от Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда, […]

повече информация

Съобщение

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград уведомява всички жители, че започва втория прием на:   Заявления от кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се приемат в Общинска администрация – Ивайловград от 07.03.2016 […]

повече информация

Съобщение

Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград...

повече информация

Списък на класираните кандидати, подали заявление за заемане на длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда“ по проект “Социална подкрепа в домашна среда“

Списъка може да видите ТУК

повече информация