ДНЕС НА 25.11.2017 Г. БЕ ОТКРИТА НОВАТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КОНДОВО!

В началото на годината жителите на селото заявиха желанието си, такава площадка да бъде изградена, за да могат всички деца от Кондово и съседните села да имат модерно място за игра. Желанието им бе съгласувано с Кмета на Ивайловград – г-жа Диана Овчарова, която прие тяхната молба. Проектът е идентичен с площадката, открита през месец септември в Славеево. Закупени са изкуствена настилка, 2 врати за футбол, 2 коша за баскетбол и мрежа за волейбол за всяко игрище. Модерните игрища се отличават и с цветни разделителни ленти за отделните игри и високо качество на настилката. Стойността на двете площадки е 69 000 лв, като средствата са от капиталовия списък на общината, а постигнатата понижена цена е благодарение на общинското предприятие „Спектър“, което е извършило проектирането, заравняването на терена и монтирането и поставянето на спортните съоражения.

Кметът на с. Кондово – Красимир Асенов изказа благодарности за новата придобивка, на която малки и големи ще се забаляват!

Пожелаваме на жителите на с. Кондово приятни мигове и време за много весели игри на новата площадка!