Ръководството на община Ивайловград в лицата на кмета г-жа Диана Овчарова, зам.- кметът г-н Кръстю Делииванов и секретарят г-н Николай Панайотов, ще се включи в годишната среща на местните власти в к.к. Албена, организирана от Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/.
В рамките на форума ще бъдат дискутирани актуални проблеми и предизвикателства пред българските общини – възможностите на общините за привличане на инвеститори чрез развитие на индустриална инфраструктура; актуални аспекти в работата на Общинските съвети и секретарите на общини; опазването на обществения ред в общините превенция и защита при бедствия; интегрирането на образователната и социалната система в общините; състояние на администрацията и възможностите за модерно управление на човешките ресурси в общините и др.
По време на пленарната сесия е предвидена среща със заместник-министър председателя Томислав Дончев и председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ по приоритетни въпроси и проблеми в реализацията на електронното управление.
В рамките на пленарната сесия „Силни общини – силна държава” е предвидено и участие на министър-председателя Бойко Борисов.
По време на XIII-та Годишна среща на местните власти ще бъде направена демонстрация на действия за превенция и защита при бедствия със съдействието на Столична община.
Традиционно в рамките на срещата в Албена ще се проведе изложението Общинско ЕКСПО‘2018 за стоки и услуги за общините, което ежегодно осигурява пряка комуникация между общините, неправителствения сектор и бизнеса.
Своето участие в ежегодния форум на местните власти са заявили близо 800 представители на общините, кметове, председатели на общински съвети, заместник-кметове и експерти.
Гости на XIII-та Годишна среща на местните власти се очаква да бъдат членове на правителството, народни представители, експерти.