Решения от Заседание №5 от 30.05.2024 г.

Приложение №1, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №2, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №3, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №7, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №8, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №11, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград

Приложение №12, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград

Приложение към Решение №71 от 30.05.2024 г. – списък абитуриенти

Приложение към Решение №76 от 30.05.2024 г. – проектен договор за наем на язовир

Приложение към Решение №79 от 30.05.2024 г. – Разчет за финансиране на капиталови разходи

Приложение към Решение №81 от 30.05.2024 г. – СТРУКТУРА

Правилник Исторически музей, изменен с Решение №67 от 30.05.2024 г.

Приложение към Решение №74 от 30.05.2024 г. – Методика-за-отдаване-под-наем 2024