РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №1 / 17.02.2022 г.

Приложение №1 към Решение №1 от 17.02.2022 г. – Отчет на Председател за второ полугодие – 2021 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ивайловград изменен с Решение №2 от 17.02.2022 г.

Приложение №1 към Решение №3 от 17.02.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА 

Приложение №1 към Решение №4 от 17.02.2022 г. – ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ – 2022 г.

Приложение №1 към Решение №5 от 17.02.2022 г. –  Списък на маломерни имоти на Земеделски земи от ОПФ по землища, предназначени за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, без провеждане на публични търгове, за стопанската 2021/2022 година по населени места – БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНОСЕЛЦИ ГОРСКО ГУГУТКА ДОЛНО ЛУКОВО ДОЛНОСЕЛЦИ ДРАБИШНА ЖЕЛЕЗАРИ ЖЕЛЕЗИНО Ивайловград КАЗАК КАМИЛСКИ ДОЛ КАРЛОВСКО КОБИЛИНО КОНДОВО КОННИЦИ КОСТИЛКОВО ЛАМБУХ ЛЕНСКО МАНДРИЦА МЕДЕН БУК ОДРИНЦИ ОРЕШИНО ПАШКУЛ ПЛАНИНЕЦ ПЛЕВУН ПОКРОВАН ПОПСКО ПЪСТРООК РОЗИНО СБОРИНО СВИРАЧИ СИВ КЛАДЕНЕЦ СЛАВЕЕВО СОКОЛЕНЦИ ХУХЛА ЧЕРНИ РИД ЧУЧУЛИГА

Приложение №1 към Решение №13 от 17.02.2022 г. – Списък на пасищата, мерите и ливадите, предназначени за индивидуално и общо ползване по землища на територията на Община Ивайловград, описани в Годишния план за паша за стопанската 2022/2023 г. по населени места – БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНО СЕЛЦИ ГОРСКО ГУГУТКА ДОЛНО ЛУКОВО ДОЛНО СЕЛЦИ ДРАБИШНА ЖЕЛЕЗАРИ ЖЕЛЕЗИНО ИВАЙЛОВГРАД КАЗАК КАМИЛСКИ ДОЛ КАРЛОВСКО КОБИЛИНО КОНДОВО КОННИЦИ КОСТИЛКОВО ЛАМБУХ ЛЕНСКО МАНДРИЦА МЕДЕН БУК НОВА ЛИВАДА ОДРИНЦИ ОРЕШИНО ПАШКУЛ ПЛАНИНЕЦ ПЛЕВУН ПОКРОВАН ПОПСКО ПЪСТРООК РОЗИНО СВИРАЧИ СИВ КЛАДЕНЕЦ СЛАВЕЕВО СОКОЛЕНЦИ ХУХЛА ЧЕРНИ РИД ЧУЧУЛИГА

Приложение №2 към Решение №13 от 17.02.2022 г. – ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ

Приложение към Решение №16 от 17.02.2022 г. Правилник за Национален конкурс за поезия „Ивайло-Балабанов“