Решения от заседание № 7 от 04.09.2023 година

Приложение №2 към Решение №109 от 04.09.2023 г. – Отчет_СЕС- КСФ_РА_ДЕС_2022 г.

Приложение №3 към Решение №109 от 04.09.2023 г. – Месечен отчет за 2022 Декември 7602 Ивайловград

Приложение № 1 към Решение №110 от 04.09.2023 г. – Отчет на състоянието на общински дълг 2022 г.

Приложение № 2 към Решение №110 от 04.09.2023 г. – Информация за общинския дълг 2022 г.

Приложение №1 към Решение №107 от 04.09.2023 г. – Отчет на Общински съвет за първото полугодие на 2023 г.

Приложение №1 към Решение №108 от 04.09.2023 г. – Отчет на Кмета за изпълнение на Решенията на ОбС

Приложение №1 към Решение №109 от 04.09.2023 г. – Отчет на бюджета 2022

Приложение №1 към Решение №123 от 04.09.2023 г. – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛИЩА

Приложение №1 към Решение №127 от 04.09.2023 г. – списък на одобрени кандидати

БЮДЖЕТ 2023

Приложение № 1 към Решение №111 от 04.09.2023 г.

Приложение № 2 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – KR_2023_01_7602 -08 -ОБС

Приложение № 3 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Справка за разпределение на преходния остататък_

Приложение № 4 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Списък на пътуващи учители

Приложение № 5 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Индикативен годишен разчет проекти 2023 

Приложение № 6 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Тригодишна прогноза

Приложение № 7 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Второстепенни разпоредители

Приложение № 8 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Намерение за поемане на дълг през 2023

Приложение № 9 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – План-график за разпл на просроч задълж_2023

Приложение №10 към Решение №111 от 04.09.2023 г. -протокол на публично обсъждане на бюджет 2023

Приложение №11 към Решение №111 от 04.09.2023 г. – Справка за трансформация_2023