Решение от заседание №5 от 21.05.2018 г.

Приложение №1 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №2 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №3 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №4 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №5 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №6 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №7 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №8 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №9 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №10 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №11 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №12 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Приложение №13 към Решение №62 от 21.05.2018 г. на ОбС

Годишен отчет на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград

Приложение към Решение №58

Приложение към Решение №70

Годишен доклад за наблюдение на ОПР ИПГВР 2017

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и придобиване