с. Бели дол

Протокол №1 от 06.12.22 г. з. Бели дол

с. Бял градец

Протокол №2 от 06.12.22 г. з. Бял градец

с. Брусино

Протокол №3 от 16.12.22 г. з. Брусино

Заповед №579 от 19.12.2022 г. – Утвърждаване на класирането

Заповед №581 от 19.12.2022 г.

с. Ветрушка

Протокол №4 от 06.12.22 г. з. Ветрушка

с. Вис

Протокол №5 от 16.12.2022 г. з. Вис

Заповед №580 от 19.12.2022 г. –  Утвърждаване на класирането з. Вис

Заповед №582 от 19.12.2022 г.

с. Глумово

Протокол №6 от 06.12.22 г. з. Глумово

с. Горско

Протокол №7 от 06.12.22 г. з. Горско

с. Гугутка

Протокол №8 от 06.12.22 г. з. Гугутка

с. Казак

Протокол №9 от 16.12.2022 г. з. Казак

Заповед №576 от 19.12.2022 г. – Утвърждаване на класирането

Заповед №583 от 19.12.2022 г.

с. Карловско

Протокол №10 от 06.12.22 г. з. Карловско

с. Пашкул

Протокол №11 от 06.12.22 г. з. Пашкул

с. Попско

Протокол №12 от 16.12.22 г. з. Попско

Заповед №577 от 19.12.2022 г. – Утвърждаване на класирането

Заповед №585 от 19.12.2022 г.

Заповед №№584 от 19.12.2022 г.

с. Черничино

Протокол №13 от 16.12.2022 г. з. Черничино

Заповед №578 от 19.12.2022 г. за утвърждаване на класирането

Заповед №586 от 19.12.2022 г.