с. Белополци

Заповед №490 / 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №494 / 09.12.2022 г.

Заповед №495 / 09.12.2022 г.

Заповед №496 / 09.12.2022 г.

Заповед №497 / 09.12.2022 г.

Заповед №498 / 09.12.2022 г.

Заповед №507 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

с. Железари

Заповед №481 / 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №519 / 09.12.2022 г.

Заповед №520 / 09.12.2022 г.

Заповед №521 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

с. Железино

Заповед №482 / 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №516 / 09.12.2022 г.

Заповед №517 / 09.12.2022 г.

Заповед №518 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

с. Кондово

Заповед №483 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №492 / 09.12.2022 г.

Заповед №493 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

с. Конници

Заповед №484 / 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №506 / 09.12.2022 г.

Заповед №509 / 09.12.2022 г.

Заповед №510 / 09.12.2022 г.

Заповед №511 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

с. Костилково

Заповед №485 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №514 / 09.12.2022 г.

Заповед №515 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

с. Плевун

Заповед №489 / 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №499 / 09.12.2022 г.

Заповед №500 09.12.2022 г.

Заповед №501 / 09.12.2022 г.

Заповед №502 / 09.12.2022 г.

Заповед №503 / 09.12.2022 г.

Заповед №504 / 09.12.2022 г.

Заповед №505 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

с. Розино

Заповед №513 / 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №486 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

с. Сборино

Заповед №487 / 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №512 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

с. Соколенци

Заповед №488 / 09.12.2022 г. – УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА

Заповед №508 / 09.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ

 

Протокол №7 – Нова ливада

Протокол №9 – Пъстроок