ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

РЕГИСТЪР
на подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
№ по ред Входящ №/дата Име и фамилия Длъжност Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2
1 Вх.№1/10.03.2020 г. Дарина Кисьова Главен счетоводител ДА ТУК ДА ТУК
2 Вх.№2/16.03.2020 г. Гинка Русева Счетоводител ДА ТУК ДА ТУК
3 Вх.№3/16.03.2020 г. Мария Вълканова Счетоводител ДА ТУК ДА ТУК
4 Вх.№4/27.03.2020 г. Недялка Топалова Счетоводител ДА ТУК ДА ТУК
5 Вх.№5/31.03.2020 г. Делян Илчев Младши експерт ДА ТУК ДА ТУК
6 Вх.№6/03.05.2020 г. Николай Панайотов Секретар ДА ТУК ДА ТУК
7 Вх.№7/07.05.2020 г. Николина Козарева Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
8 Вх.№8/07.05.2020 г. Петя Георгиева Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
9 Вх.№9/11.05.2020 г. Катя Сариева Младши експерт ДА ТУК ДА ТУК
10 Вх.№10/12.05.2020 г. Милен Апостолов Главен инспектор ДА ТУК ДА ТУК
11 Вх.№11/12.05.2020 г. Ана Илчева Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
12 Вх.№12/12.05.2020 г. Росимира Шишманова Главен експерт ДА ТУК ДА ТУК
13 Вх.№13/12.05.2020 г. Димитър Налбантов Юрисконсулт ДА ТУК ДА ТУК
14 Вх.№14/12.05.2020 г. Руска Козарева Началник отдел ДА ТУК ДА ТУК
15 Вх.№15/12.05.2020 г. Нели Димитрова Главен експерт ДА ТУК ДА ТУК
16 Вх.№16/12.05.2020 г. Валентина Ангелова Младши експерт ДА ТУК ДА ТУК
18 Вх.№18/12.05.2020 г. Ваня Кянкова Главен експерт ДА ТУК ДА ТУК
19 Вх.№19/12.05.2020 г. Анна Михайлова Младши експерт ДА ТУК ДА ТУК
20 Вх.№20/12.05.2020 г. Недялка Александрова Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
21 Вх.№21/12.05.2020 г. Златка Тончева Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
22 Вх.№22/13.05.2020 г. Станислав Иванов Старши експерт ДА ТУК ДА ТУК
23 Вх.№23/13.05.2020 г. Иванка Бакалова Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
24 Вх.№24/13.05.2020 г. Таня Желязкова Старши инспектор ДА ТУК ДА ТУК
25 Вх.№25/13.05.2020 г. Веселин Георгиев Секретар на МКБППМН ДА ТУК ДА ТУК
26 Вх.№26/13.05.2020 г. Наталия Христова Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
27 Вх.№27/13.05.2020 г. Цвета Митонова Главен експерт ДА ТУК ДА ТУК
28 Вх.№28/13.05.2020 г. Павел Марков Шофьор ДА ТУК ДА ТУК
29 Вх.№29/13.05.2020 г. Христина Кюпекчиева Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
30 Вх.№30/13.05.2020 г. Людмила Димитрова Младши експерт ДА ТУК ДА ТУК
31 Вх.№31/13.05.2020 г. Диляна Бургоджиева Главен експерт ДА ТУК ДА ТУК
32 Вх.№32/13.05.2020 г. Албена Карабелева Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
33 Вх.№33/14.05.2020 г. Янка Хасан Главен специалист ДА ТУК ДА  ТУК
34 Вх.№34/14.05.2020 г. Емилиана Кехайова Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
35 Вх.№35/14.05.2020 г. Мария Кастрева Младши експерт ДА ТУК ДА ТУК
36 Вх.№36/14.05.2020 г. Стела Йорданова Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
37 Вх.№37/14.05.2020 г. Ахмед Адем Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
38 Вх.№38/14.05.2020 г. Таня Четелязова Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
39 Вх.№39/15.05.2020 г. Анушка Георгиева Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
40 Вх.№40/15.05.2020 г. Василка Стамболова Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
41 Вх.№41/15.05.2020 Г. Емил Палазов Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
42 Вх.№42/15.05.2020 г. Катина Георгиева Главен експерт ДА ТУК ДА ТУК
43 Вх.№43/15.05.2020 г. Виолета Недялкова Началник отдел ДА ТУК ДА ТУК
44 Вх.№44/18.05.2020 г. Красимир Асенов Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
45 Вх.№45/18.05.2020 г. Мариана Иванова Директор ДА ТУК ДА ТУК
46 Вх.№46/20.05.2020 г. Анка Юлиянова Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
47 Вх.№47/20.05.2020 г. Ахмед Юсеин Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
48 Вх.№48/20.05.2020 г. Съби Башев Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
49 Вх.№49/20.05.2020 г. Басри Исмаил Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
50 Вх.№50/20.05.2020 г. Веселин Абаджиев Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
51 Вх.№51/21.05.2020 г. Тянка Пехливанова Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
52 Вх.№52/21.05.2020 г. Димитър Стоянов Старши инспектор ДА ТУК ДА ТУК
53 Вх.№53/11.06.2020 г. Красимира Иванова Директор – Дневен център за деца с увреждания ДА ТУК ДА ТУК
54 Вх.№54/15.06.2020 г. Иринка Янева Директор ОП „ОГП” ДА ТУК ДА ТУК
55 Вх.№55/15.06.2020 г. Петър Кондузов Кметски наместник ДА ТУК ДА ТУК
56 Вх.№56/15.06.2020 г. Радка Георгиева Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
57 Вх.№57/15.06.2020 г. Христо Димитров Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
58 Вх.№58/15.06.2020 г. Стоянка Стоянова-Ламбова Главен специалист ДА ТУК ДА ТУК
59 Вх.№59/15.06.2020 г. Първолета Чорбаджийска Директор ДГ – Железино ДА ТУК ДА ТУК
60 Вх.№60/15.06.2020 г. Веска Шопова Директор ДГ – Ивайловград ДА ТУК ДА ТУК
61 Вх.№61/15.06.2020 г. Таня Митрева Директор ОСП „Социални услуги” ДА ТУК ДА ТУК
62 Вх.№62/15.06.2020 Г. Величка Чорбаджиева Директор – Общински исторически музей ДА ТУК ДА ТУК
63 Вх.№63/15.06.2020 г. София Божинова Директор – Дом за стари хора ДА ТУК ДА ТУК
64 Вх.№64/03.07.2020 г. Христо Праматаров Директор ОП „Спектър” ДА ТУК ДА ТУК