Регистър на издадените Разрешения за строеж в Община Ивайловград след 07.02.2017 г.

Дата № Обект, Възложител УПИ/ПИ Населено място
№2/28.02.2017 г. Жилищна сграда и гараж. Георги Пехливанов

Община Ивайловград

XVIII-1116 кв.28а Гр.Ивайловград
№3/10.03.2017 г. Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати.

ЕТ „Егроя-Н-Недялко Недялков

X Гр. Ивайловград
№4/09.06.2017 г. „Автомобилен кантар“-60 тона

„Бином“ ООД

X – за КОО от кв.15 по ПУП Гр. Ивайловград
№5/12.06.2017 г. „Сградно канализационно отклонение към жилищна сграда“

Живко Георгиев Боботилов

214, кв.14 С. Драбишна
№6/17.07.2017 г. „Надстройка за подпокривно пространство на цех за бутилиране на вино в УПИ IV – за Винпром и цех за бутилиране на вино, кв. 40, по плана на гр. Ивайловград“

„Винивел“ ООД

IV-810, кв.40 Гр. Ивайловград
№7/03.08.2017 г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на СОУ „ Христо Ботев“ гр. Ивайловград“. VII, кв.91 Гр. Ивайловград
№8/03.08.2017 г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Гранично полицейско управление гр. Ивайловград“. VII, кв.91 Гр. Ивайловград
№9/04.08.2017 г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей гр. Ивайловград“. VI – 197, кв.51 Гр. Ивайловград
№10/18.08.2017 г. „Многофункционален спортен терен с. Славеево“.

Община Ивайловград

I-15, кв.7 С. Славеево
№11/18.08.2017 г. „Многофункционален спортен терен с. Кондово“.

Община Ивайловград

I

Кв.11

с. Кондово
№12/24.08.2017 г. „Прилагане мерки за повишаване на енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Общ. Ивайловград и ОД МВР Хасково

VI-594

Кв.2

Гр. Ивайловград
№13/24.08.2017 г. „Прилагане мерки за повишаване на енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районен съд Ивайловград.

Общ. Ивайловград

Висшия съдебен съвет

V-387

Кв.53

Гр. Ивайловград
№14/24.08.2017 г. „Базова станция №6098 с честотен обхват 900 MHz на „Теленор България“

„ Теленор България“ ЕАД

000615 С. Попско
№15/05.09.2017 г. „Прилагане мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград“, многофамилна жилищна сграда ул. „Първомайска“ №11, гр. Ивайловград УПИ I, кв 6, по плана на гр. Ивайловград УПИ I, кв 6 гр. Ивайловград
№16/05.09.2017 г. „Прилагане мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград“, многофамилна жилищна сграда ул. „Христо Ботев“ №7, гр. Ивайловград УПИ I, кв 53, по плана на гр. Ивайловград УПИ I, кв 53 гр. Ивайловград
№17/05.09.2017 г „Прилагане мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград“, многофамилна жилищна сграда ул. „Волгоград“ №8, гр. Ивайловград УПИVIII-408, кв 48, по плана на гр. Ивайловград УПИ VIII-408, кв 48 гр. Ивайловград
№18/15.09.2017 г. „ Изграждане на ново водовземно съоръжение-сондаж в УПИ XX-1213 от кв. 22, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, област Хасково

„ Луксор комплекс“ ЕООД

УПИ XX, кв. 22 Гр. Ивайловград
№19/27.09.2017 г. „Надстройка за мансарден етаж на семеен хотел“

Хасиенда ООД

УПИ XVI-254, 255, 256 от кв. 70 Гр. Ивайловград
№20/03.10.2017 г. Монтиране на фотоволтаична инсталация до 30 KWp върху покривна конструкция и прилежащата част от УПИ IV-40,кв. 97, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград

„ Ахрида АМ“ ЕООД

УПИ IV-40,кв. 97 Гр. Ивайловград
№21/05.10.2017 г. „Прилагане мерки за  енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Общинската администрация, гр. Ивайловград

Община Ивайловград

УПИ III, кв. 48 Гр. Ивайловград
№22/05.10.2017 г. „Прилагане мерки за  енергийна ефективност в обществената инфраструктура сграда, на Районно полицейско управление- Ивайловград

Община Ивайловград и ОД МВР – Хасково

УПИ V, кв. 50 Гр. Ивайловград
№23/05.10.2017 г. „Прилагане мерки за  енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Дневен център на деца с увреждания, гр. Ивайловград

Община Ивайловград

УПИ IV, кв. 11 Гр. Ивайловград
№24/05.10.2017 г. „Прилагане мерки за повишаване на енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, гр. Ивайловград, ул. „Гео Милев“ №18.

Община Ивайловград и Сдружение на собствениците „Граничар“

УПИ I, кв.54а Гр. Ивайловград
№25/05.10.2017 г. „Прилагане мерки за повишаване на енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, ул. „Шести септември“№3. гр. Ивайловград

Община Ивайловград и Сдружение на собствениците „Шести септември 3“

УПИ III, кв. 5 Гр. Ивайловград
26/05.10.2017 г. „Прилагане  на мерки за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Ивайловград  , ул. „Христо Ботев“ №6

Община Ивайловград и Сдружение на собствениците „Христо Ботев 6“

УПИ IV-419, кв. 52 Гр. Ивайловград
27/19.10.2017 г. „Прилагане  на мерки за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Ивайловград  , ул. „Армира“ №6

Община Ивайловград и Сдружение на собствениците „Армира 6“

УПИ I, кв. 5 Гр. Ивайловград
28/25.10.2017 г. „Прилагане  на мерки за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Ивайловград  , ул. „Христо Ботев“ №10”

Община Ивайловград и Сдружение на собствениците „Христо Ботев“ 10

УПИ I, кв. 54 Гр. Ивайловград
29/02.1.2017 г. „Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улица: ул. „Свети Климент Охридски” от О.Т. 265 до О.Т. 638” От  О.Т. 265 до О.Т. 638 Гр. Ивайловград
30/03.11.2017 г. „Прилагане  на мерки за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Ивайловград  , ул. „Съединение“ №19”

Община Ивайловград и Костадин Колев Сарагьолов

УПИ X-123, кв. 104 Гр. Ивайловград
31/21.11.2017 г. „Изграждане на улица в кв. 32 по ПУП на гр. Ивайловград от О.Т.46А, О.Т.46Б до О.Т.56А. Първи етап: „Изграждане на улица в кв. 32 по ПУП на гр. Ивайловград от О.Т.46А до О.Т.46Б.

Община Ивайловград

УПИ XV, кв. 32. Гр. Ивайловград
32/21.12.2017 Еднофамилна жилищна сграда

Бенчо Йорданов Деков

УПИ I, кв. 17 С. Ламбух
 

Регистър на издадените Разрешения  за строеж в Община Ивайловград 2018 г.

№1/02.01.2018 г. „Базова станция №6097 с честотен обхват 900 Mhr” „Теленор България” ЕАД” 000034 С. Черни рид
№2/01.02.2018 г. „Фотоволтаична централа с мощност 10,8 KWp върху покрив на еднофамилна жилищна сграда”

„Армира” ЕООД

XXI, кв. 65 Гр. Ивайловград
№3/09.03.2018 г. „Обслужваща постройка и изгребна яма-допълващо застрояване”

Даниел Златилов Хаджиев

IX-30, кв.24 С. Ламбух
№4/22.03.2018 г. „Навес и барбекю върху съществуващи основи“

„Христов Ламбух” ЕООД

VIII-24, кв.20 С. Ламбух
№5/30.03.2018 г. „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на с. Ламбух, общ. Ивайловград”

Община Ивайловград

14008, 001177, 000830, 000815, 000071, 000066, 000042, 000033; С. Ламбух
№6/25.04.2018 г. „Цех за преработка на селскостопанска продукция-цех за ядки”

Агро Трейд Къмпани” ЕООД

039007 Гр. Ивайловград
№7/25.04.2018 г. Пътна връзка на обект „Цех за преработка на селскостопанска продукция-цех за ядки”

Агро Трейд Къмпани” ЕООД

039007 Гр. Ивайловград
№8/08.05.2018 г „Къща за гости с офис за счетоводни услуги за населението”

ФБК Компания

УПИ IX-426, кв. 52 Гр. Ивайловград
№9/11.05.2018 г. „Реконструкция и рехабилитация на улици в Ивайловград”

Община Ивайловград

Ул.”Армира”,ул.”Орфей”, ул.”Възрожденска”, ул.”Асен Златаров”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Св.Климент Охридски”, ул.”Христо Ботев” Гр. Ивайловград
№10/04.06.2018г. „Подпорни стени към ограда и в имота”

Никола Зехтинджиев

УПИ VII-436, кв. 54а Гр. Ивайловград
№11/05.06.2018г. „Бетонова площадка до ниво на тротоара”

Николина Иванова Русева, Георги Иванов Русев

УПИ VI-826, кв. 41 Гр. Ивайловград
№12/14.06.2018г. „Многофункционална спортна площадка за минифутбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий, УПИ I, кв. 16 по ПУП на с. Железино”

Община Ивайловград

УПИ I, кв. 16 с. Железино
№13/21.06.2018г. „Сградно водопроводно отклонение от собствен водоизточник за напояване от имот в УПИ ХХ, кв. 22а до имот в УПИ VI, кв. 26” по ПУП на гр. Ивайловград

Михаил Асенов Кафадаров

от имот в УПИ ХХ, кв. 22а до имот в УПИ VI, кв. 26 Гр. Ивайловград
№14/29.06.2018г. Кабелна линия НН 0,4kV от съществуващ ТП Лъджа 1 до нов КРШ до граница на УПИ VII-128, кв. 104 по ПУП на кв. Лъджа, гр. Ивайловград

„Електроразпределение ЮГ” ЕАД

От О.Т.459, 460, 678

Ул.”Съединение”, кв. Лъджа, гр. Ивайловград

Гр. Ивайловград
№15/27.07.2018г. „Проект за подпорна стена, проект за външна ограда-до 0,6 м плътна част” в УПИ V-354, кв. 60 по ПУП на гр. Ивайловград

Чавдар Георгиев Желев

УПИ V-354, кв. 60 по ПУП на гр. Ивайловград

 

Гр. Ивайловград
№16/20.08.2018г. „Съоражение на техническата инфраструктура-подвижни кабели СН 20 kV, НН 0,4kV и МТП, с.Драбишна, общ. Ивайловград

„Електроразпределение ЮГ” ЕАД

с.Драбишна, общ. Ивайловград

 

с.Драбишна

 

№17/04.09.2018г. „Преустройство на партерен етаж к+0,00=159,34 от автогара в супермаркет, магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив”

Димитър Янков Стаматов

УПИ  I-440, кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград

 

Гр. Ивайловград
№18/21.09.2018г. „Филиал за спешна медицинска помощ/ФСМП/-вътрешно преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща двуетажна административна сграда във ФСМП” в УПИ  IХ-1174, кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград

Министерство на здравеопазването

УПИ  IХ-1174, кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград

 

Гр. Ивайловград
№19/19.10.2018г. „Ремонт и реконструкция на горски пътища на територията на Община Ивайловград”

Община Ивайловград

ПИ 03695.35.635, ПИ 06817.4.122, ПИ 000050, ПИ 000002, ПИ 000967; С. Белополяне, с. Горноселци, с. Бубино, гр. Ивайловград;
№20/24.10.2018г. „Преустройство на магазин за хранителни стоки в студио за красота УПИ III-367, кв. 60 по ПУП на гр. Ивайловград”

ЕТ „Транс-Георги Славов”

УПИ III-367, кв. 60 по ПУП на гр. Ивайловград Гр. Ивайловград
№21/25.10.2018г. „Уличен водопровод-второстепенна мрежа за обект „Цех за преработка на ядки”

Община Ивайловград

„Агро Трейд Къмпани” ЕООД

ПИ 000790 по КВС, землището на гр. Ивайловград

 

гр.

Ивайловград

 

№22/09.11.2018г. Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път III-598”Ивайловград-Свирачи-Мандрица”, в участъците от км. 0+028 до км. 0+330 (ул.”Беломорска”) и от км. 1+680км. 2+000 (ул. „Съединение”)

Община Ивайловград

от км. 0+028 до км. 0+330 (ул.”Беломорска”) и от км. 1+680км. 2+000 (ул. „Съединение”)

 

гр.

Ивайловград

 

№23/28.12.2018г. Реконструкция на част от ул. „Волгоград” в участъка от О.Т. 277 до О.Т.537а и реконструкция на прилежащ тротоар

Община Ивайловград

от О.Т. 277 до О.Т.537а гр.

Ивайловград

 

Регистър на издадените Разрешения  за строеж в Община Ивайловград 2019 г.
№1/27.02.2019 г. „Пристройка към съществуваща жилищна сграда”  УПИ ХХIII-283,

кв. 66 по плана на гр. Ивайловград

Асен Рафаилов Чилингиров

УПИ ХХIII-283,  кв. 66 по ПУП на гр. Ивайловград

 

гр. Ивайловград
№2/28.03.2019 г. „Тераса на етаж2.Фасада изток”

Димитър Георгиев Везиров

УПИ Х, кв. 34 по ПУП на с. Мандрица С. Мандрица
№3/16.05.2019 г. „Гараж-допълващо застрояване”

Петър Димитров Кондузов

УПИ III, кв. 19 по ПУП на с. Хухла С. Хухла
№4/13.06.2019 г. „Подпорна стена в УПИ ХVII-550, кв. 35 по плана на гр. Ивайловград”

„Бином” ООД

УПИ ХVII-550, кв. 35 по плана на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№5/01.07.2019 г. „Ремонт и реконструкция на сграда за отдих, обзавеждане и оборудване за предоставяне и експониране на местното природно и културно наследство. Имот с №000125 в землището на гр. Ивайловград с ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград”.

Община Ивайловград

ПИ 32024.210.125 гр. Ивайловград
№6/01.07.2019 г. Ресторант и подпорна стена в УПИ ХХVII-1137, кв. 22а, по плана на гр. Ивайловград, обл. Хасково

ЛУКСОРКОМПЛЕКС” ЕООД

УПИ ХХVII-1137, кв. 22а, по плана на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№7/22.07.2019 г. Реконструкция и модернизация на съществуващи модулни бензиностанция и газстанция LPG”

Подобект: „Пункт за пълнене на бутилки за пропан-бутан”

„ДСД ОЙЛ” ООД

УПИ III-1069, кв. 39 по плана на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№8/05.09.2019 г. По обособена позиция 1 „Възстановяване на разрушени диги на река Бяла край село Одринци и почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води”

        По обособена позиция 2 „Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край ПС за питейни води село Меден бук и почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води”

Община Ивайловград

ПИ 53429.18.77, 53429.18.177, 53429.18.79, по КККР на с. Одринци, общ. Ивайловград, обл. Хасково,

в ПИ 47545.22.847, 47545.164.845, 47545.164.844, 47545.164.843 по КККР на с. Меден бук, общ. Ивайловград, обл. Хасково,

с. Одринци,

с. Меден бук

№9/09.09.2019г. Инженеринг– проектиране, авторски надзор и ремонт и рехабилитация на уличната настилка и прилежащите пространства, с две обособени позиции”

Обособена позиция №1: „Изграждане реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка на улица „Манастирска”, кв. Лъджа, гр. Ивайловград от осова точка 678 до осова точка 469”.

Обособена позиция №2: „Изграждане реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка: улица „Славянска”, кв. Лъджа, гр. Ивайловград”.

Община Ивайловград

улица „Манастирска”, кв. Лъджа, гр. Ивайловград, улица „Славянска”, кв. Лъджа, гр. Ивайловград гр. Ивайловград,
№10/17.09.2019 г.       „Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от помпена станция с.Славеево до изпускателна шахта №1”

Община Ивайловград

 

Землище на с. Славеево, общ. Ивайловград, Землище на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград с. Славеево

гр. Ивайловград,

№11/20.09.2019 г. „Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на ул.”Възрожденска” – гр. Ивайловград от о.т. 28 до о.т. 34”

Община Ивайловград

улица „Възрожденска”, гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№12/02.12.2019 г. „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК” ЕАД – РD2866 „ORESHINO TVR”

„БТК” ЕАД

ПИ с идентификатор 53789.15.299 по КК и КР на с. Орешино, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

 

с. Орешино
№13/30.12.2019 г.

„Реконструкция на водопровод по улици: ул. „Армира“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Любимец“, ул. „Яни Попов“, ул. „6-ти септември“, гр. Ивайловград,

Подобект:  ул. „Армира“ – от ос.т. 169а до ос.т. 92;

Община Ивайловград

ул. „Армира“ гр. Ивайловград
№14/30.12.2019 г.

„Реконструкция на водопровод по улици: ул. „Армира“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Любимец“, ул. „Яни Попов“, ул. „6-ти септември“, гр. Ивайловград,

Подобект:  ул. „Любен Каравелов“ – от ос.т. 374а до ос.т. 355а;

Община Ивайловград

ул. „Любен Каравелов“ гр. Ивайловград
№15/30.12.2019 г.

„Реконструкция на водопровод по улици: ул. „Армира“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Любимец“, ул. „Яни Попов“, ул. „6-ти септември“, гр. Ивайловград,

Подобект:  ул. „Пейо Яворов“ – от ос.т. 272 до ос.т. 689; от ос.т. 272 до ос.т. 270;

Община Ивайловград

ул. „Пейо Яворов“ гр. Ивайловград
№16/30.12.2019 г.

„Реконструкция на водопровод по улици: ул. „Армира“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Любимец“, ул. „Яни Попов“, ул. „6-ти септември“, гр. Ивайловград,

Подобект:  ул. „Любимец“ – от ос.т. 185а до ос.т. 56;

Община Ивайловград

ул. „Любимец“ гр. Ивайловград
№17/30.12.2019 г.

„Реконструкция на водопровод по улици: ул. „Армира“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Любимец“, ул. „Яни Попов“, ул. „6-ти септември“, гр. Ивайловград,

Подобект:  ул. „Яни Попов“ – от ос.т. 305а до ос.т. 396;

Община Ивайловград

ул. „Яни Попов“ гр. Ивайловград
№18/30.12.2019 г.

„Реконструкция на водопровод по улици: ул. „Армира“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Любимец“, ул. „Яни Попов“, ул. „6-ти септември“, гр. Ивайловград,

Подобект:  ул. „6-ти септември“ – от ос.т. 70а до ос.т. 79; от ос.т. 28 до ос.т. 82;

Община Ивайловград

ул. „6-ти септември“ гр. Ивайловград
Регистър на издадените Разрешения  за строеж в Община Ивайловград 2020 г.
№ 1/10.04.2020 г.

 

„Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда и киносалон с административен адрес, ул. „Орфей” №1, гр. Ивайловград”.

Община Ивайловград

УПИ II, кв. 73, по ПУП на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№ 2/10.04.2020 г.

 

„Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес, ул. „Христо Ботев” №8, кв. 54,  гр. Ивайловград”.

Община Ивайловград

УПИ I-418, кв. 54, по ПУП на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№ 3/10.04.2020 г.

 

„Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес, ул. „България” №44, УПИ Х, кв. 53,  гр. Ивайловград”.

Община Ивайловград

УПИ Х-393, кв. 53, по ПУП на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№ 4/10.04.2020 г.

 

„Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес, ул. „България” №46, кв. 53,  гр. Ивайловград”.

Община Ивайловград

УПИ ХI-394, кв. 53, по ПУП на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№5/15.05.2020 г.

 

„ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

Георги Николов Овчаров

ПИ 96, кв. 9 по плана на с. Драбишна, общ. Ивайловград с. Драбишна
№6/22.05.2020 г.

 

„БКТП 20/0,4 kV, КАБЕЛНА ЛИНИЯ СН 20 kV И ШЕСТ БРОЯ КАБЕЛНИ ЛИНИИ НН 0,4 kV”

Подобект: БКТП тип ВМ 01 А-41, 20/0,4 kV до 1х800 kVA

„Електроразпределение ЮГ” ЕАД

УПИ I, кв. 9 по ПУП на с. Свирачи, общ.   Ивайловград и трасе от о.т.69-о.т. 37 до о.т.26, с. Свирачи, община Ивайловград с. Свирачи
№7/22.05.2020 г.

 

„КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН 0,4 KV ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ РУ НН НА ТП ПЪРВИ МАЙ ГР. ИВАЙЛОВГРАД ДО НОВО ЕТ ДО ГРАНИЦА НА УПИ I-577, КВ. 19 ПО ПУП НА ИВАЙЛОВГРАД”

„Електроразпределение ЮГ” ЕАД

Кв. 19 по ПУП на гр.Ивайловград, ул. „Осми март” и ул. „Пирин” гр.Ивайловград
№8/02.06.2020 г.

 

„ВЪНШНО ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ НА „А1 БЪЛГАРИЯ” С №HKV0125” с. Ботурче, общ. Ивайловград, ПИ 05904.12.161

„А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД,

през имоти с идентификатор 05904.12.76, с идентификатор 05904.12.160,  с идентификатор 05904.12.209, с идентификатор 05904.12.210, с идентификатор 05904.12.211 по КК и КР на с. Ботурче, общ. Ивайловград, обл. Хасково. с. Ботурче
№9/09.06.2020 г.  „ПРЕСТРОЙСТВО НА СТОПАНСКА СГРАДА С НАВЕСИ В СЕМЕЙНА ВИНАРНА”

МАРИЕЛА ПАНАЙОТОВА ТАНЕВА

УПИ VII-480, кв. 56 по плана на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№10/10.07.2020 г. : „Ул. „Любен Каравелов” – гр. Ивайловград – Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа – от ос.т. 374а до ос.т. 355а – с дължина 480 метра”

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ул. „Любен Каравелов“ /о.т.374а-302а-295а-293-355а/ гр. Ивайловград
№11/23.07.2020 г „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в жилищна сграда със стаи за гости”

ТОДОР МИНЧЕВ ОВЧАРОВ

ПИ 212, кв. 14 по плана на с. Белополяне, общ. Ивайловград. с. Белополяне
№12/01.10.2020 г. Фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кWр „ФЕЦ-АХРИДА-БЕЛОПОЛЯНЕ”

„Ахрида Био” ЕООД

ПИ 179, кв. 28 по ПУП на с. Белополяне с. Белополяне
№13/16.10.2020 г. Фотоволтаична инсталация 30 кW в ПИ 40, кв. 6 по плана на с. Свирачи, общ. Ивайловград

„Мизан” ЕООД

ПИ 40, кв. 6 по плана на с. Свирачи с. Свирачи
№14/26.11.2020 г. Фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кWp, „ФЕТ-Драбишна” в УПИ II, кв. 1 по плана на с. Драбишна, общ. Ивайловград

Иван Димитров Боботилов

УПИ II, кв. 1 по плана на с. Драбишна с. Драбишна
№15/18.12.2020 г. „Реконструкция на съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 18054.45.1.1” находящ се в поземлен имот /ПИ/ 18054.45.1 по КК на с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

РУМЕН СИМЕОНОВ МАНОВ

ПИ 18054.45.1 по КК на с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково с. Гугутка
№16/18.12.2020 г. „Реконструкция на съществуващи селскостопански сгради с идентификатори 18054.45.5.1, 18054.45.5.2, 18054.45.5.3” находящи се в поземлен имот /ПИ/ 18054.45.5 по КК НА С. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

РУМЕН СИМЕОНОВ МАНОВ

ПИ 18054.45.5 по КК на с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково с. Гугутка
№17/18.12.2020 г. „Реконструкция на съществуващи селскостопански сгради с идентификатори 18054.45.6.1, 18054.45.6.2” находящи се в поземлен имот /ПИ/ 18054.45.6 по КК на с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково

РУМЕН СИМЕОНОВ МАНОВ

ПИ 18054.45.6 по КК на с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково с. Гугутка
№18/18.12.2020 г. „Реконструкция на съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 18054.45.2.1” находящ се в поземлен имот /ПИ/ 18054.45.2 по КК на с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

РУМЕН СИМЕОНОВ МАНОВ

ПИ 18054.45.2 по КК на с. Гугутка, общ. Ивайловград, обл. Хасково с. Гугутка
Регистър на издадените Разрешения  за строеж в Община Ивайловград 2021 г.
№1/13.01.2021 г. „Масивна ограда до 2,2 м. по страничната регулация и дъно на имота”

Димитър Николов Терзиев

УПИ VI-27, кв. 88 по плана на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград гр. Ивайловград
№2/11.03.2021 г.

 

„ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛЧЕВ

ПИ 119, кв. 12 по плана на с. Камилски дол, общ. Ивайловград с. Камилски дол
№3/16.03.2021 г.

 

 „Подпорна стена на ул. „Пирин” по границата с УПИ I-557 от кв. 19 по ПУП на гр. Ивайловград”

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ул. „Пирин” по границата с УПИ I-557 от кв. 19 по ПУП на гр. Ивайловград

 

гр. Ивайловград
№4/16.03.2021 г.

 

„Подпорна стена на ул.”П. Славейков” по границата с УПИ XIV-300 от кв. 67 по ПУП на гр. Ивайловград

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ул.”П. Славейков” по границата с УПИ XIV-300 от кв. 67 по ПУП на гр. Ивайловград

 

гр. Ивайловград

 

№5/16.03.2021 г.

 

„Пристройка към съществуващ супермаркет върху съществуваща тераса”

Димитър Янков Стаматов

УПИ I, кв. 39 по плана на гр. Ивайловград

 

гр. Ивайловград

 

№6/09.04.2021 г.

 

„Подпорна стена между УПИ I и УПИ IV от кв. 54 по ПУП на гр.Ивайловград”

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

УПИ I и УПИ IV от кв. 54 по ПУП на гр.Ивайловград гр.Ивайловград
№7/13.05.2021 г.

 

Фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кWр, УПИ IX-426 от кв. 52 по ПУП на гр. Ивайловград

„ФБК Компания” ООД

УПИ IX-426 от кв. 52 по ПУП на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№8/13.05.2021 г.

 

Фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кWр, ФЕЦ „ЯМАНТИЕВИ” в ПИ 810, кв. 40 по плана на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград

„Винивел” ООД

УПИ IV-810, кв. 40 по ПУП на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№9/31.05.2021 г.

 

Увеличаване на производствения капацитет на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия до 30 кWр, в УПИ ХХI, кв. 65 по плана на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград

Иван Петров Игнатов

Цвета Василева Игнатова

 

УПИ ХХI, кв. 65 по плана на гр. Ивайловград гр. Ивайловград
№10/03.06.2021 г.

 

„РЕМОНТ НА МЕЖДУЕТАЖНА ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ, УСИЛВАНЕ И УКРЕПВАНЕ”

АТАНАС ВАНГЕЛОВ КАРАМФИЛОВ

 

 

УПИ VI-406, кв. 48 по плана на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград гр. Ивайловград
№11/23.06.2021 г.

 

„Спортно развлекателен комплекс”

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

УПИ XХIII от кв. 112, кв. „Лъджа”- Ивайловград по ПУП на гр. Ивайловград гр. Ивайловград