Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2017г.

Възложител Населено място ПУП Кв. УПИ ПИ Заповед/Решение

 
1 ЕТ „Егроя-Н-Недялко Недялков Гр. Ивайловград ПРЗ 61 x   Заповед №18/17.01.2017 г.  
2 „ Ачера“ оод с. Железино ПЗ     146007 Решение

№7/30.01.2017 г.

 
3 „АГРО ТРЕЙД КЪМПАНИ“ЕООД Гр. Ивайловград ПЗ     039007 Решение

№19/27.02.2017 г.

 
4 Александър Михайлов Кафадаров и „Мак-92“ ф  ЕООД гр. Ивайловград ПРЗ 22     Заповед №122/18.04.2017 г.

Отказ

 
5 Димитър Янков Стаматов гр. Ивайловград ПРЗ 39 I   Заповед №128/20.04.2017 г.  
6 Иван Димитров Хросинков и Елена Атанасова Парасарева – Хаджиева Гр. Ивайловград   22     Заповед №160/10.05.2017 г.

отказ

 
7 „Криста – Ко„ ООД Гр. Ивайловград ПРЗ 42 III-1128, IV-1128, V-1128, XI-1128, XII-1128, XIII-1128   Заповед №176/22.05.2017 г.  
8 „Пак-92“ ЕООД и Александър Михайлов Кафадаров Гр. Ивайловград ПРЗ 22     Заповед №177/22.05.2017 г.

Част от кв.22

 
9 „Константин 07“ ООД Гр. Ивайловград ПРЗ 22 IX-1104, 1125,

I-1126, 1134

  Заповед №178/22.05.2017 г.  
10 Община Ивайловград С. Ламбух ПРЗ 12, 17а, 20 и 24     Заповед №211/16.06.2017 г.  
11 „Булгнайс“ Гр. Ивайловград ПЗ     216016 Решение №59/22.06.2017 г.  
12 „Електроразпределение Юг“ ЕАД Гр. Ивайловград ПЗ 28А XVIII – 1116 от о.т.28-о.т.560   Заповед №261/08.08.2017 г.  
13 „Източни Родопи“ ООД Гр. Ивайловград ПП – чл. 150     0.527 Заповед №260/08.08.2017 г.  
14 Община Ивайловград Гр. Ивайловград ПР 61 III   Заповед №253/03.08.2017 г.  
15 „Електроразпределение Юг“ ЕАД с. Драбишна       Подземни кабели Заповед №556/20.12.2017 г.  
16 „Електроразпределение Юг“ ЕАД Гр. Ивайловград   28А XVIII – 1116 от о.т.28-о.т.560   Заповед №557/20.12.2017 г.  
                                                                                                            Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2018г.

 

 
1 „Елтранс“ ЕООД с. Славеево ПРЗ 4   12 Заповед №015/16.01.2018 г.  
2 Община Ивайловград Гр. Ивайловград ПР 61 I за Болница   Заповед №020/17.01.2018 г.  
3 Александър Колев Колев Гр. Ивайловград ПР 30 IV-1045

V-1046

  Заповед №021/17.01.2018 г.  
4 Денка Димитрова Кьосева Гр. Ивайловград ПРЗ 11 III   Заповед №022/17.01.2018 г.  
5 „Електроразпределение Юг“ ЕАД Гр. Ивайловград ПЗ 104 VII-128   Заповед №090/16.03.2018 г.  
6 Иван Димитров Хросинков и Елена Атанасова Парасарева – Хаджиева Гр. Ивайловград ПРЗ 22 VIII-1135   Заповед №111/02.04.2018 г.  
7 „ Букор щепи“ ЕООД с. Мандрица ПРЗ 17 II-114, III-116,   XI-116   Заповед №138/19.04.2018 г.  
8 Димитър Янков Стаматов

Заяв. Вх. №94-00-1169/07.06.2018 г.

Гр. Ивайловград ПРЗ 39 I-440,   Заповед №228/13.06.2018  
9 Димитър Янков Стаматов

Заяв. Вх. №94-00-1169/1 от 26.07.2018 г.

Гр. Ивайловград ПРЗ 39 I-440,   Заповед №331/27.07.2018  
10 Стоян Юриев Стоянов Заяв. Вх. №94-00-2379 от 18.10.2018 г. с. Гугутка ПР 18 III-116   Заповед №460/29.10.2018  
11 Георги Николов Овчаров Заяв. Вх. №94-00-2385 от 19.10.2018 г. с. Драбишна ПР Покрай кв. 9 От. О.Т. 11,18 до О.Т. 19   Заповед №461/29.10.2018  
12 Русин Русинов Касабов Заяв. Вх. №94-00-2766 от 10.12.2018 г. с. Гугутка ПР Покрай кв. 7 О.Т. 12,13,14 до О.Т. 15   Заповед №554/10.12.2018 Реш. за одобряване

№44/26.03.2019

                                                                                                            Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2019г.

 

 
1 Александър Михайлов Кафадаров Заяв. Вх. №94-00-256 от 24.01.2019 г. Гр. Ивайловград ПРЗ 22А XX-1213, XXII-1137, XXIV-1137,1214, XXIII-1218   Заповед №041/28.01.2019 Заповед за одобряване

№149А/04.04.2019

2 Йордан Димов Каракейов Заяв. Вх. №94-00-518 от 22.02.2019 г. Гр. Ивайловград ПР 29 I-929   Заповед №084/25.02.2019 Заповед №308/18.06.2019 г.
3 Община Ивайловград Гр. Ивайловград ПР Покрай кв. 25,

25А,

28 28А

от О.Т 28,605,

560,561 до 6а.

от О.Т 560до О.Т. 560а

  Заповед №327/02.07.2019 Решение №167/23.12.2019 г.
4 Община Ивайловград С. Железино   24 I   Заповед №417/16.09.2019 г. Решение №42/15.04.2020 г.
5 Община Ивайловград Кв. Лъджа     32024.25.95, 25.82, 25.96, 25.30, 25.16,   Решение №114/24.09.2019 г.  
6 „Електроразпределение Юг“ ЕАД Заяв. Вх. №30-00-709 от 04.10.2019 г. С. Свирачи     I   Заповед №480/22.10.2019 г. Заповед №266/22.05.2020 г.
7 Николай Митков Петров Заяв. Вх. №94-00-2657 от 27.09.2019 г. С. Белополяне   22, 23     Заповед №484/30.10.2019 г.  
8 Община Ивайловград С. Кондово   10, 14     Заповед №560/02.12.2019 г. Решение №43/15.04.2020 г.
9 „Ермитаж класик” ЕООД Заяв. Вх. №30-00-855 от 20.11.2019 г. Гр. Ивайловград   83 ХХII   Заповед №561/02.12.2019 г. Заповед №203/29.04.2020 г.
10 Община Ивайловград Гр. Ивайловград   25, 25а, 28, 28а,     Решение №167/23.12.2019 г. Решение №167/23.12.2019 г.
                                                                                                            Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2020 г.
1 Георги Николов Овчаров С. Драбишна   9 II, III   Заповед №033/29.01.2019 г. За отмяна Заповед №461/29.10.2019 г.
2 Община Ивайловград Гр. Ивайловград   63, 53, II,

X

  Решение №22/06.02.2020 г.  
3 „Електроразпределение Юг“ ЕАД Заяв. Вх. №91-00-54 от 27.01.2020 г. Гр. Ивайловград   19 I-557   Заповед №041/04.02.2020 г. Заповед №267/22.05.2020 г.
4 „Константин-07” ООД Гр. Ивайловград   19 I-557   Заповед №042/04.02.2020 г. Заповед №263/22.05.2020 г.
5 Община Ивайловград Кв. Лъджа   104 ХVIII   Заповед №195/13.04.2020 г. Решение №61 /12.05.2021 г.
6 Община Ивайловград Гр. Ивайловград     32024.53.397, 53.593, 53.587, 53.570, 53.678,   Решение №52/28.05.2020 г.  
7 Община Ивайловград Гр. Ивайловград     32024.53.397, 53.593, 53.587, 53.570, 53.678,   Решение №53/28.05.2020 г. Решение №101 /23.09.2020 г.
8 Община Ивайловград Гр. Ивайловград     32024.53.397, 53.593, 53.587, 53.570, 53.678,   Решение №54/28.05.2020 г.  
9 „Булгнайс” Заяв. Вх. №30-00-363 от 15.06.2020 г. Гр. Ивайловград     32024.216.515   Решение №70/29.06.2020 г. Заповед №528 /15.12.2020 г.
10 Община Ивайловград Гр. Ивайловград     32024.53.397, 53.593, 53.587, 53.570, 53.678,   Решение №71/29.06.2020 г.  
11 „Ахрида Био” ЕООД С. Белополяне   28 VI, VII-179   Заповед №323/08.07.2020г. Заповед №362 /17.08.2020 г.
12 ЕТ „Руска Ангелова” С. Камилски дол     35997.25.684   Решение №87 /02.09.2020 г Заповед №054 /03.02.2021 г.
13 Община Ивайловград С. Драбишна   9 о.т.11 до о.т. 19   Заповед №381 /11.09.2020 г. Заповед №075 /22.02.2021 г.
14 „Хелиос Вижън” ООД Гр. Ивайловград     32024.37.432

32024.58.546

  Решение №115 /08.10.2020 г.  
15 „Абола – А” С.Бубино     06817.4.300   Решение №116 /08.10.2020 г.  
16 „Лъки Ойл” ЕООД Гр. Ивайловград   39 ХХХ-439   Заповед №442 /28.10.2020 г. Заповед №131 /29.03.2021 г.
17 Александър Михайлов Кафадаров и „Мак-92” ЕООД Гр. Ивайловград   22А     Заповед №443 / 28.10.2020 г. отказ
18 Александър Михайлов Кафадаров и „Мак-92” ЕООД Гр. Ивайловград   22А XII, XXVII, XXIX   Заповед №484/ 24.11.2020 г. Заповед №151 /07.04.2021 г.
19 Тодор Димитров Тодоров С. Хухла   14, 21 191, 193   Заповед №487 /27.11.2020 г. Решение №62/ 12.05.2021 г.
                                                                                                            Регистър на допуснатите за изработване на ПУП и на ИПУП от 2021 г.
1 „Арбол – А” ООД С. Покрован, с. Хухла     77520.82.409

57145.32.207

  Решение №16/ 28.01.2021 г.  
2. Стоян Юриев Стоянов Димитър Русинов Костов С. Гугутка   16, 18     Заповед №053/ 03.02.2021 г.  
3. Милен Христов Чилингиров Георги Николов Овчаров С. Драбишна   9 III-96  XV-95   Заповед №219 /13.05.2021 г.  
4 Община Ивайловград С. Драбишна     23,19,7,8,18,20,21,22,17,16,15,14,13,26,27,24,28,29,30,31,32,25   Заповед №241 /21.05.2021 г.  
5 Община Ивайловград Гр. Ивайловград     32024.210.25, 32024.210.4, 32024.210.314, 32024.1.2, 32024.210.163      
6 Кръстю Борисов Делииванов С. Свирачи   20 VI-104  V-105  VII-108   Заповед №309 /28.06.2021 г.  
7 „Юголес” ООД С. Попско   7   68 Заповед №319 /02.07.2021 г.  
8 „Лескомпакт”ООД С. Попско   5   49 Заповед №320 /02.07.2021 г.