Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория  Община Ивайловград след 07.02.2017 г.
№, дата Вх. Номер на заявлението Строеж Местонахождение Възложител Надзор Служебно лице забележки  
№1/06.03.2017 г. 94-00-231/2/28.02.2017 г. „Битова и офис сграда в част от ПИ №116002 м. „Баш Чардак“ ПИ №116002

М. „Баш Чардак“

Зем. Ивайловград

Мария Иванова Атанасова   Инж. Димитър Фаразов    
№2/27.03.2017 г. 30-00-198/27.03.2017 г. „ Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати“ УПИ X – за игрална зала кв.61 гр. Ивайловград ЕТ „Егроя-Н-Недялко Недялков   Инж. Димитър Фаразов    
№3/30.06.2017 г. 30-00-421/29.06.2017 г. „Автомобилен кантар“-60 тона УПИ X – за КОО кв.15 гр. Ивайловград „Бином“ ООД   Христо Димитров    
№4/02.11.2017 г. 94-00-2109/27.10.2017 г. „Малък параклис” УПИ III, кв. 15 с. Свирачи Йордан Николов Араджиев   Радка Георгиева    
№5/02.11.2017 г. 91-00-806/31.10.2017 г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на общежитие СОУ „Христо Ботев“, гр. Ивайловград“

 

УПИ VII, кв. 91 гр. Ивайловград Община Ивайловград Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№6/02.11.2017 г. 91-00-808/31.10.2017 г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей, град Ивайловград“

 

УПИ VI-197, кв. 51 р. Ивайловград Община Ивайловград Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№7/21.12.2017 г. 91-00-949/21.12.2017 г. Детски игрови център на открито УПИ II за детска площадка и озеленяване, кв. 19 гр.  Ивайловград Община Ивайловград Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
 

Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория  Община Ивайловград 2018 г.

 
№1/23.01.2018 г. 94-00-170/19.01.2018 г. „Пункт за изваряванена ракия” УПИ IV-102, кв. 98 гр. Ивайловград Атанас Димитров Василев   Радка Георгиева    
№2/26.01.2018 г. 30-00-55/25.01.2018 г. „ Пристройка на навес за лятна градина към ресторант” УПИ VI-1125,1104,1126, кв.21 гр. Ивайловград „Константин-07”   Радка Георгиева    
№3/08.03.2018 г. 91-00-145/22.02.2018 г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на гранично полицейско управление-Ивайловград” УПИ VII-189, кв.124 гр. Ивайловград Община Ивайловград

ГДГП

„Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№4/08.03.2018 г. 30-00-9/05.01.2018 г. „Ремонт, реконструкция на жилищна сграда” УПИ VII, кв. 20 с. Ламбух „Христов Ламбух” ЕООД   Радка Георгиева    
№5/18.04.2018 г. 91-00-13/16.02.2018 г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на районна служба”Пожарна безопастност и защита на населението”, гр. Ивайловград“

 

УПИ VI-594, кв.2 гр. Ивайловград Община Ивайловград

РС ПБЗН

„Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№6/19.04.2018 г. 91-00-306/19.04.2018 г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Районен съд  Ивайловград“

 

УПИ V-397, кв. 53 гр. Ивайловград Община Ивайловград

Висш съдебен съвет

„Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№7/03.05.2018 г. 94-00-897/03.05.2018 г. „Прилагане мерки за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград”многофамилна жилищна сграда  ул. „Първомайска” №11, гр. Ивайловград” УПИ I, кв. 6 гр. Ивайловград Община Ивайловград

Сдружение на собствениците

„Новел” ЕООД Радка Георгиева    
№8/03.05.2018 г. 94-00-898/03.05.2018 г. „Прилагане мерки за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград”многофамилна жилищна сграда  ул. „Волгоград” №8, гр. Ивайловград” УПИ VIII-408, кв. 48 гр. Ивайловград Сдружение на собствениците „Новел” ЕООД Радка Георгиева    
№9/03.05.2018 г. 94-00-899/03.05.2018 г. „Прилагане мерки за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград”многофамилна жилищна сграда  ул. „Христо Ботев” №7, гр. Ивайловград” УПИ I, кв. 53 гр. Ивайловград Община Ивайловград

Сдружение на собствениците

„Новел” ЕООД Радка Георгиева    
№10/07.06.2018г. 94-00-981/ 11.05.2018г Жилищна сграда УПИ X-1117, кв. 28а по ПУП гр. Ивайловград Светлана Юлиянова Караиванова   Радка Георгиева    
№11/07.06.2018г. 94-00-1061/ 23.05.2018г. Лятна кухня УПИ VII-82, кв. 8 по ПУП с. Камилски дол Иван Колев Налбантов   Радка Георгиева    
№12/18.06.2018г. 94-00-447 /07.06.2019 г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Общинска администрация гр.  Ивайловград“

 

УПИ III от кв. 48 по ПУП на Ивайловград Община Ивайловград „Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№13/26.07.2018г. 91-00-1507/ 26.07.2018г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Районно управление гр.  Ивайловград“

 

УПИ V от кв.50 Община Ивайловград

ОД МВР-Хасково

„Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№14/30.08.2018г. 91-00-646/ 30.08.2018г. „Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Дневен център на деца с увреждания гр.  Ивайловград“

 

УПИ IV, кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград Община Ивайловград

 

„Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№15/07.09.2018г. 94-00-1957/ 07.09.2018г. „Прилагане мерки за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград”многофамилна жилищна сграда  ул. „Армира” №6, гр. Ивайловград” УПИ I, кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград Община Ивайловград

Сдружение на собствениците

„Новел” ЕООД Радка Георгиева    
№16/07.09.2018г. 94-00-1958/ 07.09.2018г. „Прилагане мерки за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград”многофамилна жилищна сграда  ул. „Христо Ботев” №10, гр. Ивайловград” УПИ I, кв. 54 по ПУП на гр. Ивайловград Община Ивайловград

Сдружение на собствениците

„Новел” ЕООД Радка Георгиева    
№17/07.09.2018г. 94-00-1959/ 07.09.2018г. „Прилагане мерки за енергийната ефективност  на еднофамилна жилищна сграда  ул. „Съединение” №19, гр. Ивайловград” УПИ X-123, кв. 104 по ПУП на гр. Ивайловград Община Ивайловград

Костадин Колев Сарагьолов

„Новел” ЕООД Радка Георгиева    
№18/28.09.2018г. 91-00-707/28.09.2018г. „Изграждане на улица в кв. 32 по ПУП на гр. Ивайловград „ от О.Т.46А, О.Т.4Б до О.Т. 56А УПИ ХV, кв. 32 по ПУП на гр. Ивайловград Община Ивайловград

 

„Геодет” ЕООД      
№19/05.10.2018г. 94-00-2235/04.10.2018г. „Прилагане мерки за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград”многофамилна жилищна сграда  ул. „Гео Милев” №18, гр. Ивайловград” УПИ I, кв. 54а по ПУП на гр. Ивайловград Община Ивайловград

Сдружение на собствениците

„Новел” ЕООД Радка Георгиева    
№20/05.10.2018г. 94-00-2236/04.10.2018г „Прилагане мерки за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград”многофамилна жилищна сграда  ул. „Христо Ботев” №6, гр. Ивайловград” УПИ IV-419, кв. 52 по ПУП на гр. Ивайловград Община Ивайловград

Сдружение на собствениците

„Новел” ЕООД Радка Георгиева    
№21/05.10.2018г. 94-00-2234/04.10.2018г „Прилагане мерки за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград”многофамилна жилищна сграда  ул. „Шести септември” №3, гр. Ивайловград” УПИ III, кв. 5  по ПУП на гр. Ивайловград Община Ивайловград

Сдружение на собствениците

„Новел” ЕООД Радка Георгиева    
Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория  Община Ивайловград 2019 г.  
№1/07.02.2019г. 94-00-381 /07.02.2019 г. „Преустройство на партерен етаж к+0,00=159,34 от автогара в супермаркет, магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив”

 

УПИ  I-440, кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград

 

Димитър Янков Стаматов „Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№2/31.05.2019 г 30-00-404 /30.05.2019 г. „Преустройство на магазин за хранителни стоки в студио за красота” УПИ  III-367, кв. 60 по ПУП на гр. Ивайловград

 

Асен Христов Кючуков,          Вера Асенова Георгиева,        Христина Асенова Цекова,

Наемател:        ЕТ ТРАНС – ГЕОРГИ СЛАВОВ,

 

  Радка Георгиева    
№3/10.06.2019 г. 94-00-798/04.06.2019 г. „Офиси” УПИ  ХIХ-550, кв. 35 по ПУП на гр. Ивайловград

 

Атанас Димитров Камбуров   Радка Георгиева    
№4/21.06.2019 г. 94-00-1509 /17.06.2019 г. „Еднофамилна жилищна сграда” УПИ  I, кв. 17 по ПУП на с. Ламбух Бенчо Йорданов Деков   Радка Георгиева    
№5/07.08.2019 г. 30-00-550/31.07.2019 г. „Надстройка на мансарден етаж на семеен хотел” УПИ XVI-254,255,256, кв. 70 по ПУП на гр. Ивайловград „Хасиенда” ООД КЕТ „Стойнадзор” ЕООД Радка Георгиева    
Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория  Община Ивайловград 2020 г.  
№1/19.02.2020 г. 30-00-125/13.02.2020 г.

 

„РЕСТОРАНТ И ПОДПОРНА СТЕНА“

 

УПИ XХVII-1137, кв. 22а по ПУП на гр. Ивайловград „ЛУКСОР КОМПЛЕКС” ЕООД „Геодет” ЕООД Радка Георгиева    
№2/24.08.2020 г. 94-00-1631/18.08.2020 г. „Преустройство на стопанска сграда с навеси в семейна винарна” УПИ VII-480, кв. 56 по ПУП на гр. Ивайловград Мариела Панайотова Танева   Радка Георгиева    
№3/26.08.2020 г. 30-00-526/20.08.2020 г. Надстройка за подпокривно пространство на цех за бутилиране на вино УПИ IV-810, кв. 40 по ПУП на гр. Ивайловград „Винивел” ООД   Радка Георгиева    
№4/15.10.2020 г. 94-00-2066/ 15.10.2020 г. „Обслужваща постройка и изгребна яма-допълващо застрояване” УПИ IХ-30, кв. 24

По ПУП на с. Ламбух

Даниел Златилов Хаджиев   Радка Георгиева    
№5/13.11.2020 г. 91-00-882/ 09.11.2020 г. „Кабелна линия НН 0,4 KV от съществуващ РУ НН на ТП Първи май” гр. Ивайловград до ново ЕТ до граница на УПИ I-577, кв. 19 по ПУП на Ивайловград,

 

Кв. 19 по ПУП на гр.Ивайловград, ул. „Осми март” и ул. „Пирин” „Електроразпределение ЮГ” ЕАД гр. Пловдив-КЕЦ Свиленград „Агроинвест” ЕАД Радка Георгиева    
№6/10.12.2020 г. 94-00-2294/ 03.12.2020 г „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в жилищна сграда със стаи за гости” ПИ 212, квартал 14 по плана на село Белополяне Тодор Минчев Овчаров „Роси Ро” ЕООД Радка Георгиева    
Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория  Община Ивайловград 2021 г.  
№ 1/15.01.2021 г.

 

№91-00-42/15.01.2021 г „Реконструкция и рехабилитация на улици в Ивайловград”-първи етап

Подобекти:

Ул. ”Армира” в участък от ул. ”Беломорска” до ул. ”Строителни войски”;

Ул. ”Св. Климент Охридски” в участък до ул. ”Раковска”;

Ул. „Христо Ботев” в участък от ул. ”Раковска” до ул. ”Любен Каравелов”

 

Ул. ”Армира”, Ул. ”Св. Климент Охридски”, Ул. „Христо Ботев” по ПУП на гр.Ивайловград, община Ивайловград,  област Хасково ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД „ГЕОДЕТ” ЕООД Радка Георгиева