Региони в растеж

Информация относно проведена заключителна пресконференция

Информация относно проведена заключителна пресконференция

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Покана за заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01 жилищни сгради

Покана ДЦ

Покана ДЦ

Покана-проект церемония Рязане на лента до живущите в жилищните сгради

Покана за заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01 жилищни сгради

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Информация относно заключителна пресконференция ГПУ

Информация относно заключителна пресконференция СУ

Проведена заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0069-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей, град Ивайловград”.

Покана за заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0069-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей, град Ивайловград”

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Информация относно заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0081-C01 МВР, РУ – Ивайловград

Информация относно заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0063-C01 Общинска администрация

Информация относно заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0058-C01 РСПБЗН Ивайловград

Информация относно заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0098-C01 Районен съд Ивайловград

Информация относно заключителна конференция по проект№ BG16RFOP001-2.001-0069-C01 

Покана за заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0098-C01

Покана за заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0058-C01

Покана за заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0081-C01

Покана за заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0063-C01

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Информация от работни срещи по Фаза 3 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Информация относно заключителна пресконференция ГПУ

Информация относно заключителна пресконференция СУ

Покана информационни кампании по проект №BG16RFOP001-2.001-0066-C01

Покана информационни кампании по проект №BG16RFOP001-2.001-0092-C01

Съобщение информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Съобщение информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C0111

Информация за напредъка на проектите от работна среща по Фаза 2 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Информация за напредъка на проектите от работна среща по Фаза 2 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Покана информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Информация от работна среща по Фаза 1 по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01

Информация от работна среща по Фаза 1 по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01

Покана за стартова пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0066-C01 “Прилагане мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществената инфраструктура, сграда на общежитие СУ „Христо Ботев”.

Покана за стартова пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0069-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей, град Ивайловград”

Покана за стартова пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0058-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Ивайловград”.

Поакана за стартова пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0098-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Районен съд – Ивайловград, град Ивайловград”.

Покана за стартова пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0063-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общинска администрация, град Ивайловград.

Покана за стартова пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0081-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Министерство на вътрешните работи, Районно управление – Ивайловград, гр. Ивайловград”.

Покана за стартова пресконференция по проект №BG16RFOP001-2.001-0092-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Гранично полицейско управление – Ивайловград, град Ивайловград”.

Съобщение пресконференции 17.08.2017 г

Проекти по ОП „Региони в растеж“- Изтеглете и вижте ТУК

Информация за напредъка по проектите – Изтеглете и вижте ТУК

Административни договори – Изтеглете и вижте ТУК