Уважаеми Дами и Господа,

От името на Регионална туристическа асоциация „Родопи“, Ви каним да се включите в Работна среща с представители на туристическия бизнес на тема: „Партньорски мрежи и електронен маркетинг за по-успешен туристическия бизнес“, която ще се проведе в гр. Ивайловград на 8 юни 2022 г., по програма, приложена отделно.

Работната среща се организира в изпълнение на проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в транграничната зона България – Гърция” с акроним „SMS-CBA“  и е ориентирана към собственици, служители и представители на туристическия бизнес от района на Ивайловград и Свиленград.  ПроектътSMS-CBAсе финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020“ и се изпълнява от 7 партньора от трансграничния район на Република България и Република Гърция.

Целите на проекта са свързани с проучвания, анализи  и рекламиране на атракциите в трансграничния регион, като обща туристическа дестинация. Проектът предвижда производство на рекламни  материали, разработване на Маркетингов план и реализация на част от него, чрез използване на съвременни комуникационни технологии, както и популяризиране на района, чрез туристически изложения, медийни и Интернет-кампании.

За всички участници в работната среща участието е безплатно. Осигурени са обяд и кафе-паузи.

Моля да потвърдите Вашето или на Ваш представител участие на e-mail: rtar_project@abv.bg  в срок до 5 юни 2022 г.

 

Поздрави: Георги Пампоров

Ръководител на проекта за РТАР

Програма