От 01.06.2018 г., стартира Регионална програма за заетост на територията на Община  Ивайловград. Своите трудови договори получиха 7 лица, като този път приоритетните групи са не само младежи до 29 годишна възраст, но и  безработни над 50 години.

Ангажираните лица ще работят за срок от 6 месеца, на длъжност „Общ работник” и ще обслужват град Ивайловград. Дейностите, които ще извършват са свързани с поддържане и почистване на общински сгради и прилежащите им терени, почистване на гробищни паркове, косене, изрязване и подрязване на дървета и храсти, поливане, оформяне на цветни алеи и др.