Разрешение №511/13.06.2019 г. на Министерството на енергетиката за проучване на скално облицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ „Билото-2“, разположена в землищата на село Кобилино и село Черни рид, община Ивайловград.