На основание чл. 37, ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 99, ал.  1 от ППЗСПЗ, лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до Кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март 2023 г.

Приложение №1 към Решение №14 от 30.01.2023 г. – Списък на пасищата, мерите и ливадите, предназначени за индивидуално и общо ползване по землища на територията на Община Ивайловград, описани в Годишния план за паша за стопанската 2023/2024 г. по населени места:

БЕЛИ ДОЛБЕЛОПОЛЦИ / БЕЛОПОЛЯНЕ / БРУСИНО / БУБИНО / БЯЛ ГРАДЕЦВЕТРУШКА / ВИСГЛУМОВО / ГОРНО ЛУКОВО / ГОРНО СЕЛЦИГОРСКО / ГУГУТКАДОЛНО ЛУКОВОДОЛНО СЕЛЦИДРАБИШНАЖЕЛЕЗАРИЖЕЛЕЗИНОИВАЙЛОВГРАДКАЗАК / КАМИЛСКИ ДОЛ / КАРЛОВСКО  / КОБИЛИНО / КОНДОВОКОННИЦИ / КОСТИЛКОВОЛАМБУХ / ЛЕНСКО / МАНДРИЦАМЕДЕН БУКНОВА ЛИВАДА / ОДРИНЦИОРЕШИНОПАШКУЛПЛАНИНЕЦПЛЕВУНПОКРОВАНПОПСКОПЪСТРООКРОЗИНО / СВИРАЧИСИВ КЛАДЕНЕЦСЛАВЕЕВОСОКОЛЕНЦИ / ХУХЛАЧЕРНИ РИД / ЧЕРНИЧИНОЧУЧУЛИГА