На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 4 ноември 2019 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в НЧ „Пробуда 1914” ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Ивайловград.

На заседанието клетва ще положат 13 общински съветника, избраната за кмет на община Ивайловград за мандат 2019-2023 г. г-жа Диана Овчарова, както и кметовете на селата от общината.