Днес тържествено бе открита първата класна стая на открито в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в село Железино. Учениците бяха подготвили програма, с която превърнаха това събитие в още по – тържествено! Класната стая на открито е по проект на Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите на България, за общински училища на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

          В проекта са включени беседка във форма на класна стая, озеленяване на площи и засаждане на храстчета и цветя, както и кошчета за боклук с интересен дизайн. Кмета на Ивайловград г-жа Овчарова пожела весели и приятни мигове под новата беседка!