Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.3, т.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, на 23.03.2023г. ще се проведе публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планираните  в община Ивайловград социални услуги на общинско и областно ниво. Обсъждането ще се проведе в зала №307 на община Ивайловград от 17:00ч.